Project Description

این چسب جهت چسباندن روکش های PVC به قطعات رزینی استفاده شده در ستون های کابینت­ آشپزخانه که سطوح صافی ندارند و عمدتا خلل و فرج های زیادی روی سطح آن ها وجود دارد، استفاده می شود. این کد از چسب های وکیوم ممبران نیز پایه آبی و تک جزیی بوده و به راحتی روی قطعه­ کار اسپری می شوند.